Jesteś tutaj

Jan Karski

Teksty nawiązujące do ramki: 
Wojsko w podziemiu. Od Służby Zwycięstwu Polski do Armii Krajowej
Polacy wobec zagłady Żydów. Reakcje społeczności międzynarodowej
Typ: 
Powiązane materiały: 
Jan Karski (1914-2000)
Charakterystyka postaci: 
Należy do rozdziałów: 
II Rzeczpospolita
Polska w czasie II wojny światowej
Polska pojałtańska 1945–1948
Triumf i pierwszy kryzys „ludowej” Polski 1948–1956
Gomułkowska stabilizacja (1957–1970)
Od kryzysu do kryzysu (1970–1980)
Koniec PRL-u (1980–1989)

Nazwa użytkownika