Jesteś tutaj

Polak Mały

Adres URL zasobu: 
http://pamiec.pl/pa/edukacja/materialy-edukacyjne-i/gry/gra-edukacyjna-polak-ma/14257,Gra-edukacyjna-Polak-Maly.html
Publikacja: 
Gra edukacyjna
Odwołania z tych artykułów: 
Pierwsze ośrodki władzy i pierwsze akty prawne
Odwołania z tych wydarzeń: 
Józef Piłsudski wysyła telegram do państw uczestniczących w I wojnie światowej i państw neutralnych zawiadamiający o powstaniu niepodległego państwa polskiego
Należy do rozdziałów: 
II Rzeczpospolita

Nazwa użytkownika