Jesteś tutaj

ZnajZnak

Adres URL zasobu: 
http://pamiec.pl/pa/edukacja/materialy-edukacyjne-i/gry/znajznak/11463,ZnajZnak-Historia-Polski-opowiedziana-symbolami.html
Publikacja: 
Gra edukacyjna
Należy do rozdziałów: 
II Rzeczpospolita
Polska w czasie II wojny światowej
Polska pojałtańska 1945–1948
Triumf i pierwszy kryzys „ludowej” Polski 1948–1956
Gomułkowska stabilizacja (1957–1970)
Od kryzysu do kryzysu (1970–1980)
Koniec PRL-u (1980–1989)

Nazwa użytkownika