Jesteś tutaj

Żołnierz armii Berlinga w wyzwolonym Lublinie

Opis: 

Żołnierz armii Berlinga i mieszkanka Lublina, po ogłoszeniu Manifestu PKWN, 22 lipca 1944 r. Prawdopodobnie oficjalne zdjęcie propagandowe. 

© IWM (HU 103765)

Plik graficzny: 
Orientacja ilustracji: 
Typ ilustracji: 
Odwołania z tych wydarzeń: 
manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego

Nazwa użytkownika