Jesteś tutaj

Marian Spychalski

Typ: 
Powiązane materiały: 
Marian Spychalski przewodniczącym Rady Państwa PRL
Należy do rozdziałów: 
Polska w czasie II wojny światowej
Polska pojałtańska 1945–1948
Triumf i pierwszy kryzys „ludowej” Polski 1948–1956
Gomułkowska stabilizacja (1957–1970)

Nazwa użytkownika