Andrzej Gwiazda

Andrzej Gwiazda

Marian Spychalski

Marian Spychalski został przewodniczącym Rady Państwa PRL

11 kwietnia 1968 roku przewodniczącym Rady Państwa PRL został Marian Spychalski, ostatni marszałek Polski. Zastąpił na tym stanowisku Edwarda Ochaba, który złożył rezygnację w proteście przeciwko antysemickiej polityce władz PZPR, będącej wynikiem tzw. wydarzeń marcowych. Marian Spychalski został odsunięty od władzy po wydarzeniach na Wybrzeżu w grudniu 1970 roku.

Jacek Kaczmarski

Powstały Centralne Obozy Pracy

6 kwietnia 1945 roku Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego utworzyło Centralne Obozy Pracy w Warszawie, Poniatowej, Krzesimowie, Potulicach i Jaworznie, gdzie umieszczano m.in. osoby oskarżane o współpracę z Niemcami (folksdojczy) i działalność antykomunistyczną (w tym szczególnie żołnierzy Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych).

Strony

Nazwa użytkownika