Zdzisław Najder

Zdzisław Najder został dyrektorem Sekcji Polskiej RWE

1 kwietnia 1982 roku dyrektorem Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa został Zdzisław Najder. Zastąpił na tym stanowisku Zygmunta Michałowskiego. Zdzisław Najder funkcję szefa Polskiej Sekcji RWE pełnił do 1987 roku. W PRL w 1983 roku za rzekomą kolaborację z wywiadem amerykańskim został zaocznie skazany na karę śmierci. Wyrok uchylono w 1989 roku.

Zakończył się proces Rudolfa Hößa

2 kwietnia 1947 roku Najwyższy Trybunał Narodowy w Warszawie skazał Rudolfa Hoessa, założyciela i pierwszego komendanta obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau na karę śmierci. Wyrok wykonano dwa tygodnie później na terenie byłego obozu (Auschwitz I). Był to największy proces o masową eksterminację – szacuje się, że w obozie Auschwitz-Birkenau zginęło 1,1-1,5 mln ludzi.

Ukazał się pierwszy numer "Tygodnika Solidarność"

3 kwietnia 1981 roku ukazał się pierwszy numer „Tygodnika Solidarność” (w nakładzie 500 tys. egzemplarzy) – niezależnego czasopisma społeczno-polityczno-gospodarczego. Do wprowadzenia stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku ukazało się 37 numerów. Pismo zostało reaktywowane w 1989 roku.

Podpisanie Traktatu Północnoatlantyckiego

4 kwietnia 1949 roku w Waszyngtonie został podpisany Traktat Północnoatlantycki, na którego podstawie utworzono NATO (North Atlantic Treaty Organization). Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego powstała jako sojusz polityczno-wojskowy USA i Europy Zachodniej w obronie przed ZSRR.

W niemieckim oflagu zmarł gen. Franciszek Kleeberg

5 kwietnia 1941 roku zmarł gen. Franciszek Kleeberg, dowódca 29. Dywizji Piechoty (od 1927 roku), Okręgu Korpusu nr III w Grodnie (od 1936 roku) i Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” (w 1939 roku).

Strony

Nazwa użytkownika