40:1

Warszawa będzie się bić

Rozkaz gen. Czumy, dowódcy obrony Warszawy, oznacza, że Warszawa będzie broniona do ostatniego tchu. Jeśli padnie, świadczyć to będzie, iż po ostatnim żołnierzu polskim przejechał czołg niemiecki. Obywatele stolicy winni od tej chwili poświęcić całą swą energię, by ułatwić zadanie walczącemu wojsku. Nikt nie powinien ruszać się z miejsca, gdzie go obrona stolicy zastanie. Opuszczenie Warszawy w takiej chwili będzie uważane za tchórzostwo. Warszawa znalazła się na pierwszej linii obronnej i winna być dumna, że tak zaszczytny los jej wypadł.

Pakt Hitler–Stalin, zwany paktem Ribbentrop–Mołotow

Pakt Ribbentrop - Mołotow

Z okazji podpisania paktu nieagresji między Rzeszą Niemiecką a ZSRS podpisani pełnomocnicy obu stron przedyskutowali w ściśle poufnych rozmowach sprawę rozgraniczenia ich wzajemnych stref interesów w Europie Wschodniej. Rozmowy te doprowadziły do następujących wyników.

marsz. Edward Śmigły-Rydz

Edward Śmigły-Rydz (1886–1941). Przed I wojną światową jeden z czołowych działaczy niepodległościowych, współpracownik Józefa Piłsudskiego. W czasie I wojny w Legionach Polskich, dowódca 1. pułku I Brygady, wielokrotnie odznaczył się męstwem; po kryzysie przysięgowym kierował POW. Od 1918 r. na wyższych stanowiskach w WP, uczestniczył w wojnie z bolszewikami jako dowódca armii na froncie ukraińskim. W okresie międzywojennym m.in. inspektor armii. Po śmierci marszałka Piłsudskiego wyznaczony na generalnego inspektora sił zbrojnych i następcę prezydenta RP.

Protest przeciw przemocy władz

Liczne wydarzenia, jakie zaszły w ostatnich latach, podważają – według naszego głębokiego przekonania – moralne podstawy życia społecznego i politycznego w Polsce, a przez to samo zagrażają rozwojowi, a w dalszych konsekwencjach nawet istnieniu Państwa Polskiego. W szeregu tych zdarzeń sprawa więźniów brzeskich jest zjawiskiem najgroźniejszym. Sprawa ta nie może być sankcjonowana milczeniem świadomych sfer społeczeństwa.

"Dobro wspólne"

Żołnierze! Nie po raz pierwszy słyszycie mój głos. Ongiś na polach bitew, gdy młode państwo jeszcze ząbkowało, jak chorobliwe dziecko, prowadziłem was w boje, które w zwycięstwach, pod moim dowództwem wywalczonych, na długie wieki okryły sławą i blaskiem bohaterskie Wasze sztandary. Po innych bojach przemawiam do Was dzisiaj. Gdy bracia żywią miłość ku sobie, wiąże się węzeł między nimi, mocniejszy nad inne węzły ludzkie. Gdy bracia się waśnią i węzeł pęka, waśń ich również silniejszą jest nad inne. To prawo życia ludzkiego.

Autorytaryzm

Autorytaryzm – pojęcie wywodzące się od słowa autorytet, oznaczające rodzaj ustroju politycznego. W odróżnieniu od demokracji jego podstawą jest autorytet przywódcy podejmującego decyzje w najważniejszych sprawach państwowych z pominięciem organów konstytucyjnych państwa (np. większości parlamentarnej). Autorytaryzm cechuje przewaga władzy wykonawczej nad ustawodawczą. Nie jest ograniczony kontrolą społeczną, co w niektórych wypadkach prowadzi do łamania prawa i stosowania przemocy w walce z opozycją.

Strony

Nazwa użytkownika