"Celem tej polityki jest zawsze: Zjednoczona, Niepodległa Polska"

Odpowiadałoby uczuciom narodu, gdyby nasza ziemia złączyła się od razu z Macierzą – Ojczyzną. Rozum polityczny, względy na politykę wewnętrzną i zewnętrzną nakazują nam nie zrywać ostatnich nici łączących nas z Berlinem, lecz pozostawić ostateczne określenie zachodnich granic Polski kongresowi pokojowemu. Takie postępowanie odpowiada nie tylko dobrze zrozumianym interesom dzielnicy naszej, lecz przede wszystkim ogólnopolskim. Celem tej polityki jest zawsze: Zjednoczona, Niepodległa Polska z własnym wybrzeżem morskim.

Ignacy Paderewski

Ignacy Paderewski (1860–1941) – światowej sławy pianista. Wykorzystując swoją popularność, stał się w czasie I wojny światowej orędownikiem sprawy polskiej na Zachodzie. W czasie pobytu w Stanach Zjednoczonych osobiście starał się skłonić prezydenta Wilsona do wystąpienia na rzecz praw Polaków do niepodległego państwa. Wpłynął na deklaracje Wilsona z 1917 i 1918 r. w tej sprawie. Przybycie Paderewskiego do Poznania w końcu grudnia 1918 r. stało się impulsem do wybuchu powstania wielkopolskiego. W styczniu 1919 r.

"Nie jestem tu od lewicy i dla niej, jestem dla całości"

– Nic nie rozumiecie mojej sytuacji i całej sytuacji w ogóle. Nie chodzi o lewicę, czy o prawicę, mam to w d... Nie jestem tu od lewicy i dla niej, jestem dla całości [...]. Sprawy wewnętrzne załatwi Sejm, który na to właśnie zwołuję. Jaki będzie: lewy czy prawy – zobaczymy. Wszystkie moje wysiłki muszą iść w kierunku armii. O to właśnie się staram [...]. Zagranicę znacie i wiecie, jak tam jest; będzie tam z nimi gadał Moraczewski, widzicie to? Czy nie lepiej będzie gadał Paderewski, który ma z nimi wspólny język? Wszak chodzi o granice i inne szczegóły dla nas tak ważne.

Oswobodzenie Warszawy

W nocy z 9 na 10 listopada cała Warszawa wyległa na ulice w nieprawdopodobnym podnieceniu. Zapomniano o wszystkich waśniach. „Warszawka” odkuwała się na Niemcach za trzyipółletni okres okupacji... Tłumy urządzały polowania na Niemców, szukały trofeów. Każdy chciał powrócić do domu z bagnetem, szablą, rewolwerem, a już w najgorszym razie z pasem niemieckim lub bączkiem od czapki wojskowej. Pilnowano dworców, rejonów zakwaterowania wojsk niemieckich, miejsc, w których spotykało się umundurowanych Niemców. Nie stosowano siły, zresztą nie było potrzeby.

"Jedynie pięść uzbrojona..."

Jedynie pięść uzbrojona może wydrzeć caratowi ustępstwa, jedynie ona gwarantuje ich utrzymanie. Niepodległa demokratyczna republika polska leży w odległości uzbrojonego ramienia.

Słowa Kazimierza Sosnkowskiego na zebraniu założycielskim Związku Walki Czynnej, (cyt. za: K. Sosnkowski, Wybór pism, oprac. Jerzy Kirszak, Wrocław 2009, s. XIX).

"To nie sentymentalizm, nie mazgajstwo, to zwyczajne człowieczeństwo."

Walczę i umrę jedynie dlatego, że w wychodku, jakim jest nasze życie, żyć nie mogę, to ubliża – słyszysz! – ubliża mi, jako człowiekowi z godnością nie niewolniczą. Niech inni się bawią w hodowanie kwiatów czy to socjalizmu, czy polskości, czy czego innego w wychodkowej (nawet nie klozetowej) atmosferze – ja nie mogę. To nie sentymentalizm, nie mazgajstwo, to zwyczajne człowieczeństwo. Chcę zwyciężyć. Nie rozpacz, nie poświęcenie mną kieruje, a chęć zwyciężenia i przygotowania zwycięstwa.

"...przyszłość należy tylko do tych, którzy umieją o swe prawo walczyć."

Dziś przed społeczeństwem Królestwa Polskiego otwiera się nowy okres, okres walki politycznej w warunkach silnie zmienionych. I położenie zewnętrzne państwa [rosyjskiego] jest inne, i jego wewnętrzne stosunki na nowym tle się rozwijają. Państwo to stawia żądaniom Polaków silny opór, rząd organizuje przeciw nim opinię narodu rosyjskiego, jednocześnie zaś potężne czynniki zewnętrzne opór ten podtrzymują. Warunki te zapowiadają walkę przewlekłą, wymagającą wiele wytrwałości i równowagi ducha.

Szymon Askenazy

Szymon Askenazy

Szymon Askenazy (1865–1935) – historyk i dyplomata polski pochodzenia żydowskiego. W biografii księcia Józefa Poniatowskiego gloryfikował walkę zbrojną o niepodległość Polski, a w książce Łukasiński przedstawił demoralizujące wpływy rządów rosyjskich na społeczeństwo polskie w Królestwie Polskim. W 1916 r. pisał: „Żadne prawo międzynarodowe nie może sprzeciwić się zwrotowi Polski – Polakom”.

Strony

Nazwa użytkownika