Roman Dmowski

marsz. Józef Piłsudski

Józef Piłsudski (1867–1935) – przywódca ruchu niepodległościowego, marszałek Polski. Pochodził z Wileńszczyzny. W młodości wmieszany w próbę zamachu na cara Aleksandra III i zesłany na Syberię. Po powrocie stał się jednym z przywódców Polskiej Partii Socjalistycznej. Redagował i drukował „Robotnika”, prasowy organ partii. Aresztowany przez Rosjan i osadzony w Cytadeli warszawskiej w 1900 r., został przeniesiony do szpitala w Petersburgu, skąd zbiegł do zaboru austriackiego. W czasie rewolucji 1905 r.

Strony

Nazwa użytkownika