Jesteś tutaj

działacz komunistyczny

Włodzimierz Lenin

Marian Spychalski

Jakub Berman

Jacek Kuroń

Jacek Kuroń (1934–2004) – był aktywnym działaczem młodzieżowego ruchu komunistycznego, najpierw jako członek ZMP, a potem organizator tzw. czerwonego harcerstwa. Ukończył historię na Uniwersytecie Warszawskim i pracował w Głównej Kwaterze ZHP. W wieku 18 lat wstąpił do PZPR, z której był dwukrotnie wyrzucany. Mocno związany z tradycją lewicową, wraz z Karolem Modzelewskim w głośnym Liście otwartym do partii poddał partię krytyce, protestując przeciwko odchodzeniu przez PZPR w praktyce rządzenia od komunistycznego ideału. Został wówczas po raz pierwszy uwięziony.

Adam Ważyk

Adam Ważyk (1905–1982) – w II Rzeczypospolitej był uznawany za reprezentanta awangardy poetyckiej, nawiązującego do surrealizmu. Po wybuchu II wojny światowej schronił się w ZSRS. Od 1942 r. był związany z ZPP. W 1943 r. wstąpił do armii Berlinga, gdzie został „politrukiem” (oficerem polityczno-wychowawczym). Pisywał do propagandowej gazety ZPP „Nowe Widnokręgi”. Po zakończeniu działań wojennych całkowicie oddał swe pióro na usługi komunistom.

Edward Ochab

Nazwa użytkownika