Jesteś tutaj

biogram

Ignacy Paderewski

Ignacy Paderewski (1860–1941) – światowej sławy pianista. Wykorzystując swoją popularność, stał się w czasie I wojny światowej orędownikiem sprawy polskiej na Zachodzie. W czasie pobytu w Stanach Zjednoczonych osobiście starał się skłonić prezydenta Wilsona do wystąpienia na rzecz praw Polaków do niepodległego państwa. Wpłynął na deklaracje Wilsona z 1917 i 1918 r. w tej sprawie. Przybycie Paderewskiego do Poznania w końcu grudnia 1918 r. stało się impulsem do wybuchu powstania wielkopolskiego. W styczniu 1919 r.

Szymon Askenazy

Szymon Askenazy

Szymon Askenazy (1865–1935) – historyk i dyplomata polski pochodzenia żydowskiego. W biografii księcia Józefa Poniatowskiego gloryfikował walkę zbrojną o niepodległość Polski, a w książce Łukasiński przedstawił demoralizujące wpływy rządów rosyjskich na społeczeństwo polskie w Królestwie Polskim. W 1916 r. pisał: „Żadne prawo międzynarodowe nie może sprzeciwić się zwrotowi Polski – Polakom”.

Roman Dmowski

marsz. Józef Piłsudski

Józef Piłsudski (1867–1935) – przywódca ruchu niepodległościowego, marszałek Polski. Pochodził z Wileńszczyzny. W młodości wmieszany w próbę zamachu na cara Aleksandra III i zesłany na Syberię. Po powrocie stał się jednym z przywódców Polskiej Partii Socjalistycznej. Redagował i drukował „Robotnika”, prasowy organ partii. Aresztowany przez Rosjan i osadzony w Cytadeli warszawskiej w 1900 r., został przeniesiony do szpitala w Petersburgu, skąd zbiegł do zaboru austriackiego. W czasie rewolucji 1905 r.

Strony

Nazwa użytkownika